1. Mijn gift

Ik geef elke maand

Uw Belastingvermindering:


U heeft recht op een fiscaal attest indien u per jaar in het totaal minimum € 40 doneert.

U ontvangt dit attest automatisch in de loop van het volgende jaar. De belastingaftrek bedraagt 45% van het bedrag van uw gift.

Bijvoorbeeld: als u een gift doet van € 100 aan Dokters van de Wereld België, krijgt u € 45 terug en kost het u slechts € 55.

2. Mijn gegevens

* Verplichte velden (deze gegevens zijn noodzakelijk om van uw fiscale aftrek te kunnen genieten)

EERBIEDIGING VAN UW PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Uw gegevens zijn voor ons noodzakelijk om uw fiscaal attest te kunnen opsturen in de loop van de maand april die uw gift volgt. Uw gegevens zullen tijdens een redelijke duur bewaard worden.

De persoonsgegevens die via dit formulier ingezameld worden, zullen nadien automatisch verwekt worden om u op de hoogte te houden van de acties van Dokters van de Wereld en beroep te doen op uw vrijgevigheid. Uw gegevens zullen niet uitgewisseld worden met andere verenigingen of commerciële bedrijven.

U mag zich verzetten tegen deze behandeling door een mail te sturen naar het volgend adres: privacy@doktersvandewereld.be U beschikt over het recht om uw gegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen.

HEEFT U EEN VRAAG?


Stuur ons een e-mail:
donateurs@doktersvandewereld.be
Of een brief:
Dokters van de Wereld - Donateursdienst
Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel

Bel ons: +32 (0) 2 225 43 00

3. Mijn betaling

Zeer veilige betalingen met behulp van de 256-bit SSL-coderingsmethode, de hoogste beveiligingsstandaard.

bankkaart

Mobile Banking

overschrijving

Hoe zal uw gift gebruikt worden?

Het beleid van Dokters van de Wereld bestaat erin om donaties niet toe te kennen en om de ontvangen gelden te bundelen voor al haar missies.

Door dit duidelijke principe te hanteren kunnen we onze beslissingen over het al dan niet tussenkomen in een noodsituatie nemen op basis van de werkelijke behoeften op het terrein en niet op basis van financiële overwegingen of de omvang van de media-aandacht.Consulteer ons rapport op:
https://www.donorinfo.be/nl/doe-een-gift/dokters-van-de-wereld