WETTELIJKE BEPALINGEN

REDACTEUR

Deze site is uitgegeven door:
Dokters van de Wereld
Rue Botanique 75
ASBL numéro BE 0460.162.753
1210 Bruxelles - BELGIQUE
Email : info@medecinsdumonde.be

De hoofdredacteur is ​
Conform de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 34 van de wet "informatique et libertés"van 6 januari 1978), beschikt u over het recht tot inzicht, wijziging, verwijdering en oppositie van behandeling van uw persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan voor marketingdoeleinden.
De informatie wordt opgeslagen in onze database en is uitsluitend bestemd voor intern gebruik van Dokters van de Wereld.

U kunt uw recht uitoefenen door u te richten aan:
Dokters van de Wereld
Rue Botanique 75
ASBL numéro BE 0460.162.753
1210 Bruxelles - BELGIQUE
Email : info@medecinsdumonde.be

HOSTING

Deze site wordt exclusief gehost in datacenters in Europa (Ierland en Duitsland) van het bedrijf Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Alle geautomatiseerde gegevens die u betreffen, worden op strikt vertrouwelijke wijze behandeld en zijn tweemaal versleuteld.
Het bedrijf iRaiser zet zich in om zijn oplossingen optimaal te beveiligen.