1. Mijn gift

Ik geef eenmalig

of

Ik geef elke maand

*Belastingvermindering:

U heeft recht op een fiscaal attest indien u per jaar in het totaal minimum 40 euro doneert.

U ontvangt dit attest automatisch in de loop van het volgende jaar. De belastingaftrek bedraagt 45% van het bedrag van uw gift.

Bijvoorbeeld: als u een gift doet van € 100 aan Dokters van de Wereld België, krijgt u € 45 terug en kost het u slechts € 55.

2. Mijn gegevens

* Verplichte velden (deze gegevens zijn noodzakelijk om van uw fiscale aftrek te kunnen genieten)

Toekennen van donaties

Het beleid van Dokters van de Wereld bestaat erin om donaties niet toe te kennen en om de ontvangen gelden te bundelen voor al haar missies.

Door dit duidelijke principe te hanteren kunnen we onze beslissingen over het al dan niet tussenkomen in een noodsituatie nemen op basis van de werkelijke behoeften op het terrein en niet op basis van financiële overwegingen of de omvang van de media-aandacht.

Bijgevolg, als de ontvangen donaties het engagement dat we hebben aangegaan overtreffen, zullen deze worden toegewezen aan andere programma's.

CONTACT EER ONS


E-mail: info@doktersvandewereld.be
Tel: +32 (0) 2 225 43 00

Per post: Dokters van de Wereld
Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

3. Mijn betaling

100% beveiligd betalingsplatform

Selecteer de betaalkaart van uw keuze

Vervaldatum

De veiligheidscode bestaat uit de 3 laatste cijfers op de keerzijde van uw bankkaart

Uw giften in actie

€ 8,20

rechtstreeks naar de financiering van onze acties ter plaatse, in België en in de rest van de wereld.

€ 0,90

naar onze communicatie- en fondsenwervende activiteiten om de Belgische burgers te sensibiliseren en om hen aan te moedigen actie te ondernemen.

€ 0,80

naar de lopende kosten van onze structuur, essentieel om te kunnen werken in steeds moeilijkere omstandigheden en om onze efficiëntie te garanderen.